Financiële verantwoording 2019                                                    Het wordt een eentonig verhaal. Ook dit jaar (2019) teren we weer in. Inmiddels is door het                                                    monetaire beleid van de ECB de rentestand nul en moeten sommige mensen/bedrijven                                                    inmiddels betalen voor het hebben van spaargeld.   2018 Ook dit jaar was er weer een groot tekort. Waar in het verleden een redelijke rentestand nog voor inkomsten uit vermogen zorgde, is dat door het monetaire beleid van de ECB nu praktisch nul. Er zijn in 2018 drie werken via de SBK verkocht. Van de opbrengsten is 20 % aan het SBK-Otto Hetterscheid Fonds toegevoegd.  De jaarlijkse storting van 500 euro in het fonds is dit jaar verhoogd vanwege de lage stand van het fonds (grote aankopen 2017).  2017 In 2017 was het verlies €5.300,-. De hogere huur, de oprichting van de SBK-Otto Hetterscheid Stimuleringsprijs en de naar 0 % tenderende rentevoet zorgden hiervoor. 2016 Over 2016 heeft de stichting € 4.500,- verlies geleden. De tentoonstellingen in Haarlem en Amsterdam leverden een tekort op van €1.900,-. 2015 Over 2015 heeft de stichting € 2.300,- verlies geleden. We hadden in 2015 twee tentoonstellingen (Velp en Haarlem). Velp heeft ondanks de hoge reis- en verblijfskosten ongeveer quitte gedraaid. Haarlem loopt nog tot 30 januari 2016. Ook dit jaar zijn er weer lagere renteopbrengsten door het beleid van de overheden. De totale inkomsten (rente en verkopen) waren € 5.514,-. De uitgaven waren € 6.852,- met als grootste posten huur opslag (€ 2.600,-), vrijwilligersvergoedingen (€3.000,-) en kosten van de tentoonstelling (€ 1.930,-). 2014 Over 2014 heeft de stichting € 2.038 verlies geleden. Mede doordat de kosten van de tentoonstelling in Haarlem (2013/2014) dit jaar zijn genomen. Door het rentebeleid van de overheden worden de renteopbrengsten steeds lager. De totale inkomsten (rente en verkopen) waren € 4.814. De uitgaven waren € 6.852 met als grootste posten huur opslag (€ 2.600), vrijwilligersvergoedingen (€ 1.000) en kosten van de tentoonstelling (€ 2.841). 2013 Voor het tweede opeenvolgende jaar had de stichting een positief resultaat. Dit keer € 7889. Vooral door de inkomsten uit de tentoonstelling in Amsterdam (liep door tot begin 2013) en die uit Haarlem (eind 2013/begin 2014). De inkomsten waren € 12.812 (verkopen en rente), de uitgaven € 4.923 met als grootste posten huur opslag (€ 2.600), vrijwilligersvergoedingen (€ 2.000). De kosten voor de tentoonstelling in Haarlem worden in 2014 genomen. Als er geen verdere verkopen zijn, is het resultaat dat jaar negatief. 2012 Had de stichting in 2011 nog een tekort van € 2545, in 2012 was er een positief resultaat van € 1.140. Er waren € 5.671 aan inkomsten (renteopbrengsten en verkoop van werk). De uitgaven waren € 4.531 met als grootste posten huur opslag (€ 2.142), vrijwilligersvergoedingen (€ 1.300), bestuurskosten (€ 264) en kosten tentoonstelling (€ 535).